Over

Algemene huisregels/toernooiregels

Huisregels

 • Op het terrein is GLAS ten strengste verboden. Mocht u hier toch mee gezien worden wordt dit glas ingenomen. Wij mogen namelijk absoluut geen glas hebben van de verhuurder van het zwembadterrein.
 • Op het terrein is sterke drank verboden. Mocht u hier toch mee gezien worden wordt dit ingenomen. Wij mogen namelijk geen sterke drank op het terrein hebben volgens onze gemeentelijke vergunning.
 • In de feesttent is eigen consumptie niet toegestaan. Het toernooi moet tenslotte ook bekostigd worden.
 • Op het terrein geen kamp- of ander open vuur, geen barbecue.
 • Vanaf vrijdagavond 18:00 uur is het mogelijk om de tenten op te zetten. Eerder is absoluut niet mogelijk. De tenten mogen niet eerder worden opgezet voordat de organisatie een plaats toegewezen heeft. Plaats de tenten in ieder geval in de afgezette vakken.
 • Teams dienen zich bij aankomst te melden bij de organisatie in de tent, hier kun je vragen naar Marit. Hier zullen de teams benodigde uitleg en de bestelde BBQ bonnen ontvangen. Ook wordt hier nogmaals de namenlijst doorgenomen, ook wordt op dit moment nog besproken of u gebruik maakt van de barbecue en met hoeveel personen u gereserveerd heeft, tevens wordt dit dan afgehandeld.
 • Het terrein mag uitsluitend door deelnemers betreden of verlaten worden via de door de organisatie aangewezen ingang. Mocht u gedurende de avonduren het terrein verlaten, zorg dan dat u uw ID meeneemt! Aan de hand van de deelnemerslijst en de legitimatie wordt gecontroleerd of u het terrein op mag.
 • Blijf van alle dingen af waar je niets mee te maken hebt. Dit ter voorkoming van onnodige vernielingen.
 • Laat geen waardevolle spullen onbeheerd achter. De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor persoonlijke bezittingen.
 • De aanwijzingen van de organisatie dienen te allen tijde te worden opgevolgd .
 • Na afloop van de wedstrijden mag er niet meer gezwommen worden.
 • De ondiepe baden worden gedurende weekend niet gebruikt. Evenals de toiletten aan de kant van het recreatiebad.
 • Er is geen stroom beschikbaar, ook aggregaten zijn niet toegestaan. Enkel in de feesttent is een beperkte hoeveelheid stopcontacten aanwezig voor het opladen van telefoons en/of oppompen van luchtbedden. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor de toezicht op de telefoons.
 • Geen alcohol voor personen jonger dan 18 jaar. Laten we hier samen op letten!
 • Teamleiders en/of aanvoerders zijn verantwoordelijk voor hun leden onder de 18 jaar
 • Maak geen rotzooi, gebruik voor afval de daarvoor bestemde afvalbakken of de door de organisatie beschikbaar gestelde vuilniszakken/bakken.
 • Wangedrag tijdens het toernooi, ook buiten het terrein, zal uitsluiting gedurende de rest van het toernooi en het terrein opleveren voor het gehele team.
 • Daar waar het reglement niet voorziet, geldt het ordereglement van het zwembad en de beslissing van de organisatie.
 • Gedurende het toernooi kan het zijn dat je op foto’s staat welke worden gemaakt voor onze Social media kanalen, en daarop dus ook terug te vinden zijn voor derden.

Toernooi Reglement

 • Het toernooi wordt gespeeld in het zwembad “Goffertbad” te Nijmegen
 • Op het terrein is GLAS ten strengste verboden. Mocht u hier toch mee gezien worden wordt dit glas ingenomen. Wij mogen namelijk absoluut geen glas hebben van de verhuurder van het zwembadterrein.
 • Teams dienen zich bij aankomst te melden bij Marit, van de organisatie. Mocht je haar niet kunnen vinden, kan de organisatie haar oproepen.
 • Het is mogelijk om op het zwembadterrein te overnachten, de toernooileiding bepaalt welk gedeelte van het zwembadterrein daarvoor gebruikt mag worden.
 • Het inschrijfgeld voor het toernooi bedraagt € 110,- per team en dient voor aanvang van het toernooi betaald te zijn.
 • Er wordt vanuit gegaan dat alle deelnemers zich als gasten gedragen en zich houden aan de aanwijzingen die zij krijgen van de leiding/organisatoren van het toernooi
 • Er wordt in het zwembad en op het zwembadterrein geen toezicht gehouden, ouders/begeleiders zijn zelf voor het toezicht verantwoordelijk, de organisatie sluit elke aansprakelijkheid hiervoor uit.
 • De organisatie behoudt zich het recht voor personen en/of teams die zich op enigerlei wijze misdragen, van verdere deelname aan het toernooi uit te sluiten.
 • Op het zwembadterrein is gedurende het gehele weekend tijdens de wedstrijden een EHBO-post aanwezig.
 • Waar dit reglement niet in voorziet gelden de regels van het zwembad en de beslissing van de organisatie.

Wedstrijdregels

 • Hoofdscheidsrechters, de heer Tresfon en de heer Siera.
 • De wedstrijden worden gespeeld volgens waterpolo(spel)regels van de KNZB (nieuwe regels per 1 juni 2019)
 • Bij de vaststelling van de einduitslag is het bondsreglement van toepassing.
 • Het is de bedoeling dat alle teams de wedstrijd stipt op tijd beginnen. Teams die niet op komen dagen verliezen de wedstrijd met 5-0.
 • Indien een team zich tijdens het toernooi terugtrekt, of door de organisatie van verdere deelname wordt uitgesloten, worden alle uitslagen (ook die van eventueel al eerdere gespeelde wedstrijden) vastgesteld op 5-0 in het voordeel van de tegenstanders.
 • Protesten naar aanleiding van uitslagen worden niet in behandeling genomen.
 • Indien een speler/speelster door een scheidsrechter een umv opgelegd krijgt kan dit tot gevolg hebben dat er sancties tegen deze speler worden opgelegd. De hoofdscheidsrechters beslissen hierover.
 • Indien een speler/speelster door een scheidsrechter een umv4 opgelegd krijgt heeft dit altijd tot gevolg dat de betreffende speler de volgende wedstrijd van het toernooi niet deel mag nemen, over verdere sancties beslissen de hoofdscheidsrechters.
 • Elke ploeg en de scheidsrechters dienen zich in de pauze van de voorafgaande wedstrijd te melden bij de jurytafel van het betreffende speelveld, zodat er volgens schema kan worden deelgenomen.
 • De toernooileiding heeft het recht, indien noodzakelijk, een wijziging in het wedstrijdprogramma aan te brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan onweer.
 • Ieder team zorgt voor eigen caps, de eerstgenoemde teams spelen met een witte cap.
 •  Speeltijden:
  • Volgt later!
 • Na afloop van de wedstrijden op zijn de scheidsrechters vrij geroosterd voor evaluatie met coaches en aanvoerders om de spelregels voor iedereen scherp te krijgen.